Uruchomienie szóstej suszarni taśmowej przy BIOGAZOWNI o mocy 1000kW


W latach 2015-2016 na terenie naszego kraju zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy 6 nowoczesnych niskotemperaturowych suszarni taśmowych przy Biogazowni z wykorzystaniem odpadowego źródła ciepła w procesie suszenia materiału pofermentacyjnego.Zdjęcia realizacji:


Uruchomienie szóstej suszarni taśmowej przy BIOGAZOWNI o mocy 1000kW
Uruchomienie szóstej suszarni taśmowej przy BIOGAZOWNI o mocy 1000kW
Uruchomienie szóstej suszarni taśmowej przy BIOGAZOWNI o mocy 1000kW
Uruchomienie szóstej suszarni taśmowej przy BIOGAZOWNI o mocy 1000kW